Хэн хамрагдах Иргэн та даатгалаа төлөөгүй бол төлөөрэй.