card
ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД  ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГУУДЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД ОРОЛЦОХЫГ УРЬЖ БАЙНА.

Өвөрхангай аймаг дахь Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд ажиллах олон нийтийн төлөөллийн сонгон шалгаруулалтад оролцохыг урьж байна.

Дэлгэрэнгүй
Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Дэлгэрэнгүй
Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сургалтанд хамрагдалт

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сургалтанд хамрагдалт

Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтний сургалтанд хамрагдалт

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх