card

Image

Уламжлалтын эмч Дараах ажлын байранд урьж байна

Image

Бага эмч дараах ажлын байранд урьж байна

Image

Дараах ажлын байранд урьж байна

Image

КОВИД-19-ын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдаарай

Image

КОВИД-19-ын эсрэг дархлаажуулалтад хамрагдаарай

Image

КОВИД-19-ын Гэрийн эмчилгээнд хамрагдаж байгаа иргэдэд

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье! Эмч зөвлөж байна

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Image

КОВИД-19-ын халдвараас сэргийлье

Ковидын талаарх мэдээлэл

Хүсэлт илгээх