card
Дугаар Батлагдсан Огноо Тушаалын нэр Үзэх
 а/02 2020-01-31 Шинэ коронавирус (nCoV)-ийн халдварын сэжигтэй тохиолдолд ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай Үзэх
a/03 2020-02-04 Томуу, томуу төст өвчин, шинэ коронавирусийн халдвараас сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлэх тухай Үзэх
a/04 2020-02-16 Эмнэлгийн ор дэлгэх, шаардагдах нөөцийг бүрдүүлэх тухай Үзэх
a/05 2020-02-17 Гамшгаас хамгаалах эрүүл мэндийн албаны орон тооны бус томилгоот бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Үзэх
a/06 2020-02-17 Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлэх, хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Үзэх
a/07 2020-02-17 Өндөржүүлсэн бэлэн байдын зэрэгт шилжүүлэх тухай Үзэх
a/08 2020-02-21 Хариуцлагатай жижүүр томиолох тухай Үзэх
a/09 2020-01-15 Журам батлах тухай Засаг даргын захирамж
a/09 2020-03-12 Коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх тухай Үзэх
a/10 2020-03-20 Хуваарь батлах тухай Үзэх
a/11 2020-03-20 Сувилахуй, эх барихуйн чиглэлээр авах зарим арга хэмжээний тухай Үзэх
a/13 2019/03/27 Байгууллагын дотоод журам батлах тухай Үзэх
a/15 2020-04-22 Вакцины хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмжийн хуваарь батлах тухай Үзэх
a/16 2020-04-29 Хуваарь батлах тухай Үзэх
a/17 2020-05-05 Дадлага сургуулилтын бэлэн байдлыг хангах тухай Үзэх
a/21 2020-07-01 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох тухай Үзэх
a/22 2020-07-01 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
a/23 2020-07-30 Мэргэжлийн яаралтай тусламж үзүүлэх багуудыг томилох тухай Үзэх
а/25 2020-08-27 Ажил эрчимжүүлэх тухай Үзэх
а/27 2020-09-09 Аян зохион байгуулах тухай Үзэх
а/28 2020-09-10 Журам батлах тухай Үзэх
а/29 2020-09-11 Гэрээ гүйцэтгэгчийг сонгох тухай Үзэх
а/32 2020-09-29 Эрүүл мэндийн албаны гамшгийн бэлэн байдлын нөөцийг хүлээлгэн өгөх тухай Үзэх
а/37 2020-01-24 Тушаалд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
а/38 2020-10-19 Улирлын томуугын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
а/39 2020-10-11 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
а/40 2020-11-13 Коронавирус халдвар (КОВИД-19)-ын сэжигтэй тохиолдолд ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай Үзэх
а/42 2020-11-13 Өвөлжилт хүндрэх эрсдэлтэй сумын эрүүл мэндийн төвүүдэд дэмжлэг үзүүлэх, цалин нийгмийн даатгалын шимтгэлийн өр барагдуулах тухай Үзэх
а/43 2020-11-20 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
а/44 2020-11-25 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын үед эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэхэд шаардлагатай эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хуваарилах тухай Үзэх
а/45 2020-11-25 Эмнэлгийн болон эмнэлгийн бус нөхцөлд эндсэн тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх тухай Үзэх
а/46 2020-12-04 Улирлын томуугын эсрэг нэмэлт вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
а/48 2020-12-11 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухай Үзэх
а/49 2020-12-15 Админ эрх олгох тухай Үзэх
а/50 2020-12-16 Ажлын хэсэг томилох тухай Үзэх
а/54 2020-12-31 Хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
а/20 2022-06-09 Хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
       

 

Хүсэлт илгээх