card

2022 оны Удирдах ажилтны зөвлөгөөний илтгэлүүд

Илтгэл 1.ЭМГ-н дарга Д.Шивааннүрдэв  "Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2021 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажилллагаа, 2022онд дэвшүүлсэн зорилт" Татаж авна уу.

Илгэл 2.ЭМЯ-ны Бодлого төлөвлөлтийн газрын дарга Б.Буянтогтох "Эрүүл мэндийн салбарын бодлого, хууль эрх зүйн орчны шинэчлэл" Татаж авна уу.

Илтгэл 3.ЭМГ-н ЭТХ-н дарга Ю.Ичинноров "Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудал 2022 оны эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдал жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө " Татаж авна уу.

Илтгэл 4.ЭМГ-н НЭМХ-н дарга М.Золзаяа "Хүн амыг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа 2022" Татаж авна уу.

Илтгэл 5.1 ЭМГ-н ерөнхий санхүүч Б.Валя "Эрүүл мэндийн байгууллагуудын хөрөнгө оруулалтын үр дүн, гүйцэтгэлийн санхүүжилтын удирдлага" Татаж авна уу.

Илтгэл 5.2 ЭМГ-ын ерөнхий санхүүч Б.Валя  Татаж авна уу.

Илтгэл 6.БОЭТ-н захирал Э.Хүдэрчулуун "Оношилгоо эмчилгээний дэвшилтэт технологи 2020-2021" Татаж авна уу.

Илтгэл 7.ЭМГ-н УТХ-н дарга Н.Оюунтуяа "Эрүүл мэндийн удирдлага, төлөвлөлтөд баримтлах бодлогын баримт бичгүүд" Татаж авна уу.

Илтгэл 8.ЭМГ-н ХШҮМХ-н дарга Я.Жаргал "Байгууллагуудын 2021 оны гүйцэтгэлийн үнэлгээ, зөвлөмж" Татаж авна уу.

Илгэл 9.ЭМЯ-ны төрийн нарийн бичгийн дарга Ц.Эрдэмбилэг "2022 оны салбар хуралдааны үр дүн" Татаж авна уу 

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2021 оны Онцлох ажлууд Татаж авна уу.

Томуугын аймгийн зөвлөлгөөн 2022 оны 03 сарын 25 өдөр

Илтгэл 1.ЭМГ-н М.Золзаяа "Өвөрхангай аймагт бүртгэгдсэн КОВИД-19 болон томуугийн цартахлын үеийн томуугийн идэвхжил, хариу арга хэмжээ" Татаж авна уу.

Илтгэл 2.ЭМГ-н Ю.Ичинноров "ТОМУУ ТОМУУ ТӨСТ ӨВЧНИЙ ЭМНЭЛГИЙН ТУСЛАМЖИЙН БЭЛЭН БАЙДАЛ, ХАРИУ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ"

Илтгэл 3.ЭМГ-н Э.Лхагвадулам "ТТӨ-ий дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал,хариу арга хэмжээ"

Илтгэл 4.БОЭТ-н Э.Хүдэрчулуун "ТОМУУ ТОМУУ  ТӨСТ  ӨВЧНИЙ  ЦАР  ТАХЛЫН  ҮЕИЙН  НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ   ЭМНЭЛГИЙН  ОРНЫ  АЧААЛАЛ,  ЗОХИЦУУЛАЛТЫН  ТУРШЛАГА"

Илтгэл 5.БОЭТ-н Д.Дуламсүрэн "2019-2021 ОНД МОНГОЛ УЛСАД АМЬСГАЛЫН ЗАМЫН
ЦОЧМОГ ХАЛДВАР ҮҮСГЭГЧ ВИРҮСИЙН ТАНДАЛТ, ЗАРИМ ҮҮСГЭГЧИЙН УДМЫН ШИНЖ ТӨРХИЙН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ,ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН БОЭТ-ИЙН “ВИРУСЛОГИ” ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА"

Илтгэл 6."Амьсгалын замын цочмог вирүсийн халдвар өнөөгийн байдал"

Илтгэл 7.БОЭТ-н Д.Тогтохдулам "ТТӨ-ний  өвчний үед тохиолдох зонхилох хүндрэлүүдийн оношлогоо  эмчилгээний  зарчим"

Илтгэл 8.Нарныдөш ӨЭМТ Е.Шүрэнцэцэг "Коронавирусын халдварын үед өрхийн эрүүл мэндийн төвийн авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ,
Томуугийн дэгдэлтийн үеийн бэлэн байдал"

Илтгэл 9.Хархорин НЭ "КОВИД-19 ХАЛДВАРЫН ҮЕД ХАРХОРИН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АРГА ХЭМЖЭЭ"

Илтгэл 10.ЭМГ-н М.Золзаяа"Томуу, томуу төст өвчин ба Ковид-19 халдварын эсрэг вакцинжуулалтын явц, анхаарах асуудал"

Илтгэл 11.ЭМГ-н Э.Лхагвадулам "ТТӨ-ий тархалтын түвшингээс хамаарч авах мэдээний ялгаатай байдал, мэдээ өгөлт, ашиглалтыг сайжруулах"

2022 он 4 сарын 18-ны Орон нутагт хийх санхүүгийн сургалтын хөтөлбөр болон илтгэлүүд

Хөтөлбөр татаж авах

Илтгэл 1 ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ШИНЭЧЛЭЛ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН

Илтгэл 2 Лавлагаа шатлалын эрүүл мэндийн байгууллагаас үзүүлэх тусламж, үйлчилгээний багц, төлбөрийн аргын нэмэлт өөрчлөлтүүд (ЭМДҮЗ-ийн 2022 оны 1 тоот тогтоол)   

А. Батбаяр, АХБ МОН 9701 техник туслалцааны төслийн зөвлөх багийн ахлагч

Ж. Гэрэлмаа, АХБ МОН 9701 техник туслалцааны төслийн зөвлөх

Б. Очиртогтох, АХБ МОН 9701 техник туслалцааны төслийн зөвлөх

Илтгэл 3 АНХАН ШАТНЫ ЭМБ-ААС ҮЗҮҮЛЭХ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САНХҮҮЖИЛТ, ТӨЛБӨРИЙН АРГА, ЖУРАМ

Илтгэл 4 "ТӨЛБӨРТЭЙ ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ"   

АХБ-ны 9701 ТТ МОН төслийн зөвлөх багийн ахлагч, Стратегийн худалдан авалтын зөвлөх А.Батбаяр

Илтгэл 5 "Эмдс-Аас зардлын төлбөрийг нь хариуцах эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллагыг сонгон шалгаруулах журам"

Илтгэл 6 "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ II ҮЕ ШАТ: ТУСГАЙ ШААРДЛАГА" 

Тусламж, үйлчилгээний чанарын үнэлгээний зөвлөх Л.Баярцэцэг, С.Дэлгэрэх

Илтгэл 7 "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХ БАЙГУУЛЛАГЫГ СОНГОХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ" 

Тусламж, үйлчилгээний багц хариуцсан зөвлөх

Ж.Гэрэлмаа

Илтгэл 8 "ГЭРЭЭНИЙ ҮЛГЭРЧИЛСЭН ЗАГВАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА Тусламж, үйлчилгээний багц хариуцсан зөвлөх Ж.Гэрэлмаа

Илтгэл 9 "ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АНХАН ШАТНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ГЭРЭЭНИЙ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Тусламж, үйлчилгээний чанарын үнэлгээний зөвлөх Л.Баярцэцэг, С.Дэлгэрэх

Хүсэлт илгээх