card

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Хууль Эрх зүйн баримт бичгүүд

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

  • Сургалт
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Магадлан итгэмжлэл олгогдсон байгууллагууд

Хүсэлт илгээх