card

Холбогдох мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтгүүд болон магадлан итгэмжлэлийн албаны 90850495 утсаар холбогдож авя болно.Хэрэглэгчийн гарын авлагыг  www.health.acc.gov.mn вэб сайт дээр байршуулсан байгаа. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Хууль Эрх зүйн баримт бичгүүд

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

  • Сургалт
  • Мэдээ, мэдээлэл
  • Магадлан итгэмжлэл олгогдсон байгууллагууд

Хүсэлт илгээх