card

Холбогдох мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтгүүд болон магадлан итгэмжлэлийн албаны 90850495 утсаар холбогдож авя болно.Хэрэглэгчийн гарын авлагыг  www.health.acc.gov.mn вэб сайт дээр байршуулсан байгаа. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын магадлан итгэмжлэл

Хууль Эрх зүйн баримт бичгүүд

Зөвлөмж

Мэдээлэл

Чанарын хөгжлийн хөтөлбөр

Эрүүл мэндийн байгууллагыг магадлан итгэмжлэх шалгуур үзүүлэлтүүд

  • Сургалт
  • Мэдээ, мэдээлэл

2022 он 

  • Магадлан итгэмжлэл олгогдсон байгууллагууд

2023 он

- 2023 ОНД МАГАДЛАН ИТГЭМЖЛЭЛД ХАМРАГДАХ БАЙГУУЛЛАГУУД Үзэх

 
 

Хүсэлт илгээх