card

                                                            Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ

Сар 2020 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  2021 оны Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ  Нэмэлт санхүүжилтын төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ                           Салбарын хөрөнгө оруулалт
1 Мэдээ       
2 Мэдээ      
3 Мэдээ      
4 Мэдээ      
5 Мэдээ      
6 Мэдээ      
7 Мэдээ      
8 Мэдээ      
9 Мэдээ     Үзэх
10 Мэдээ      
11 Мэдээ      
12 Мэдээ      

 

 

Хүсэлт илгээх