card
Дугаар Огноо Нэр Үзэх
А02 2021/01/12 Халдварт саагын эсрэг идэвхгүйжүүлсэн вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А03 2021/01/27 Үнэлгээний хороо зохион байгуулах тухай Үзэх
А04 2021/02/03 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
А08 2021/04/26 Шуурхай хариу арга хэмжээний баг байгуулах тухай Үзэх
А11 2021/05/04 Сүрьеэгийн үзлэг, шинжилгээ зохион байгуулах тухай Үзэх
А13 2021/05/31 Коронавируст халдвар /Ковид-19/-ын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А14 2021/06/03 Залуучуудын хөгжлийн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
А15 2021/06/03 Дархлаажуулалтын дараах урвал, хүндрэлийн үед ажиллах мэргэжлийн баг томилох тухай Үзэх
А16 2021/06/03 Коронавируст халдвар (Ковид-19)-ын эсрэг “Комирнэти” (ВЫ162В2) вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А18 2021/06/24 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
А19 2021/06/24 Коронавируст халдвар (КОВИД-19)-ын эсрэг “КОМИРНЭТИ” (ВМТ162Ь2) вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А21 2021/08/18 Дархлаажуулах багц хуваарилах тухай Үзэх
А22 2021/09/01 Кбронавируст халдварын (К0ВИД)-19-ын эсрэг вакцины нэмэлт тунгаар вакцинжуулах тухай Үзэх
А23 2021/09/15 Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А25     Үзэх
А28 2021/09/28 Ёс зүйн зөвлөл байгуулах тухай Үзэх
А 2021/11/25 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухай Үзэх
А30 2021/12/15 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай Үзэх
А31 2021/12/23 Хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
A32 2021/12/23 Хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай Үзэх

 

Хүсэлт илгээх