card
Дугаар Огноо Нэр Үзэх
А266 2021он 06 сар 04 Аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай Үзэх
А467 2021 он 09 сар 29 Аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
А1 2022/01/28 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
А2 2022/02/22 Мэргэжлийн яаралтай тусламж үзүүлэх багуудыг томилох тухай Үзэх
А5 2022/03/17 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн клиникийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасагт нэмэлтээр эмч ажиллуулах тухай Үзэх
А8 2022/03/17 Томуу, Томуу төст, Коронавируст халдвар (КОВИД-19), амьсгалын замын хүнд халдварын тандалт, судалгаа, эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлыг хангах зохицуулах баг томилох тухай Үзэх
А13 2022/04/21 Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ажиллах эрүүл мэндийн алба тохиолдолын удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүн томилох тухай Үзэх
А14 2022/04/25 Вакцины хэм хяналтын төхөөрөмж, суурин болон зөөврийн компьютер дагалдах хэрэгслийг хуваарилах тухай Үзэх
А15 2022/04/26 Хуваарь батлах тухай Үзэх
А16 2022/04/28 Хуваарь чиг үүрэг батлах тухай Үзэх
А222 2022/05/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Аймгийн засагдаргын захирамж Үзэх

 

Хүсэлт илгээх