card
Дугаар Огноо Нэр Үзэх
А266 2021он 06 сар 04 Аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах тухай Үзэх
А467 2021 он 09 сар 29 Аймгийн засаг даргын захирамж Тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
А01 2022/01/28 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
А02 2022/02/22 Мэргэжлийн яаралтай тусламж үзүүлэх багуудыг томилох тухай Үзэх
А03 2022/03/09 В вируст гепатитын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А04 2022/03/09 Судалгааны ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
А05 2022/03/17 Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төвийн хүүхдийн клиникийн хүлээн авах, яаралтай тусламжийн тасагт нэмэлтээр эмч ажиллуулах тухай Үзэх
А08 2022/03/17 Томуу, Томуу төст, Коронавируст халдвар (КОВИД-19), амьсгалын замын хүнд халдварын тандалт, судалгаа, эмнэлгийн тусламжийн бэлэн байдлыг хангах зохицуулах баг томилох тухай Үзэх
А09 2022/03/21 Ээлжийн амралтын хуваарь батлах тухай Үзэх
А64 2022/03/15 Тендерийн гүйцэтгэгчийг сонгох, болон тендерээс татгалзах тухай Үзэх
А98 2022/03/31 Бүх тендерээс татгалзах тухай Үзэх
А10 2022/04/11 Олон улсын сувилагчдын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлэх тухай Үзэх
А12 2022/04/18 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хуваарилах тухай Үзэх
А13 2022/04/21 Гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн онцгой байдлын үед ажиллах эрүүл мэндийн алба тохиолдолын удирдлагын тогтолцооны бүрэлдэхүүн томилох тухай Үзэх
А14 2022/04/25 Вакцины хэм хяналтын төхөөрөмж, суурин болон зөөврийн компьютер дагалдах хэрэгслийг хуваарилах тухай Үзэх
А15 2022/04/26 Хуваарь батлах тухай Үзэх
А16 2022/04/28 Хуваарь чиг үүрэг батлах тухай Үзэх
А17 2022/05/09 Эрүүл мэндийн цогц үзлэг зохион байгуулах тухай  Үзэх
А22 2022/05/02 Ажлын хэсэг байгуулах тухай  Аймгийн засагдаргын захирамж Үзэх
А/18 2022/05/10 Ажлын хэсэг байгуулж, төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
А19 2022/05/30 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хорооны гишүүдийг сонгон шалгаруулах комисс байгуулах тухай Үзэх
A20 2022/06/09 Хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
А22 2022/06/16 Тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай Үзэх 
А23 2022/07/05 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай  Үзэх
А24 2022/07/05 Коронавируст халдварын эсрэг "коминрнэти" вакцинаар дархлаажуулах тухай  Үзэх
А25 2022/07/27 Коронавируст халдварын эсрэг "комирнэти" вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх 
А26 2022/08/02 Коронавируст халдварын эсрэг "комирнэти" хүүхдийн вакцин хуваарилах тухай Үзэх
А28 2022/09/07 Аюулгүй хайрцаг, зөөврийн хөлдөөгч, хүчдэл тогтворжуулагч хуваарилах тухай  Үзэх
А29 2022/09/13 Хувийн хамгаалах хэрэгсэл хуваарилах тухай Үзэх
А31 2022/10/03 Шинэ болон дахин сэргэж буй халдварын сэжигтэй тохиолдолд ажиллах шуурхай хариу арга хэмжээний баг томилох тухай Үзэх
А32 2022/10/18 Коронавируст халдвар илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур хуваарилах тухай  Үзэх
А33 2022/10/20 Улирлын томуугийн эсрэг вакцинаар дархлаажуулах тухай Үзэх
А34 2022/11/02 Эм, эмнэлгийн хэрэгсэл хуваарилах тухай Үзэх
А35 2022/11/10 Судалгааны ажил зохион байгуулах тухай Үзэх
А37 2022/12/05 Биеийн тамир, спортын хамтлагийг шинэчлэн байгуулах тухай Үзэх
А38 2022/12/12 Коронавируст халдвар илрүүлэх түргэвчилсэн оношлуур хуваарилах тухай Үзэх
А39 2022/12/20 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай Үзэх
А/40 2022/12/20 Тусгай зөвшөөрөл олгох, сунгах, хүчингүй болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
А/42 2022/12/30 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Үзэх
A/01 2023/01/19 Тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
A/02 2023/01/30 Зөвлөлийн бүрэлдэхүүн томилох тухай Үзэх
A/03 2023/02/02 Ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн бйагуулах тухай Үзэх
A/05 2023/02/17 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Үзэх
A/07 2023/03/14 Эмнэлгийн нөхцөлд эндсэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл, амьгүй төрөлтийг магадлан хэлэлцэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүн томилох тухай Үзэх
А/08 2023/03/15 Хээрийн эмнэлэг дэлгэх тухай Үзэх
А/09 2023/05/19 Аймгийн эрүүл мэндийн салбарын 2022-2025 стратеги төлөвлөгөө батлах тухай Үзэх
А/10 2023/05/23 Улаанбурхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай Үзэх
А/11 2023/05/26 Дархлаажуулалтын үйл ажиллагааны зардал хуваарилах тухай Үзэх
А/12 2023/05/26 Улаанбурхан, улаанууд өвчний эсрэг вакцинаар нэмэлт дархлаажуулалт зохион байгуулах тухай Үзэх
А/13 2023/05/26 Хувиарь батлах тухай Үзэх
A/14 2023/05/26 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
А/17 2023/07/05 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Үзэх
А/18 2023/07/18 Мэргэжлийн багуудыг шинэчлэн томилох тухай Үзэх
А/19 2023/07/18 Журам батлах тухай Үзэх
А/20 2023/07/18 Тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
А/22 2023/08/21 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Үзэх
А/29 2023/10/27 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл шинээр олгох, сунгах, хүчингүй болгох, нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Үзэх
A/30 2023/11/22 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Үзэх
А/31 2023/11/22 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагад тусгай зөвшөөрөл олгох комиссын бүрэлдэхүүнийг томилох тухай Үзэх
А/32 2023/11/29 Үнэлгээний багийн бүрэлдэхүүн байгуулах тухай Үзэх
А/33 2023/11/29 Хүйтэн хэлхээний тоног төхөөрөмж хуваарилах тухай Үзэх
А/34 2023/12/04 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай Үзэх
А/35 2023/12/06 Хувиарь батлах тухай Үзэх
A/39 2023/12/14 Хамгаалах хувцас хэрэгсэл, хүчилтөрөгч өтгөрүүлэгч хувиарлах тухай Үзэх
A/40 2023/12/18 Эрүүл мэндийг дэмжигч байгууллага шалгаруулах тухай Үзэх
А/41 2023/12/18 Эд хөрөнгийн тооллогын комисс томилох тухай Үзэх
A/42 2023/12/25 Эрүүл мэнд, эм хангамжийн байгууллагын тусгай зөвшөөрөл сунгах тухай Үзэх
A/43 2023/12/26 Хариуцлагатай жижүүр томилох тухай Үзэх

 

default

Хүсэлт илгээх