ИРГЭДЭД ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЛЭГ ОЛГОХ ЭЭЛЖИТ СУРГАЛТЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсээс Өвөрхангай аймаг дахь Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх газрын 25 алба хаагчдад "Физилиогийн нойрны дадал, нойрны ач холбогдол, биеийн дархлаа дэмжих" сэдэвт сургалтыг 2022 оны 10-р сарын 31-ний өдөр ажлын байран дээр нь очиж зохион байгууллаа.