Байгууллага бүр зөвлөмжийг дагаж, томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулцгаая!

Бага насны хүүхдүүдийн дундах томуу, томуу төст өвчлөл ихсэж байгаа тул аж ахуй нэгж, байгууллагуудад томуу, томуу төст өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зөвлөмжийг хүргүүлж байна.

Байгууллага бүр зөвлөмжийг дагаж, томуу, томуу төст өвчнөөс сэргийлэхэд хувь нэмрээ оруулцгаая!