Хүүхдийн клиникийн зөвлөх эмч, клиникийн профессор Д.Тогтохдулам зөвлөгөө өгнө.

"Уушгины хатгалгаа өвчинтэй тэмцэх дэлхийн өдөр"- ийн хүрээнд Хүүхдийн клиникийн зөвлөх эмч, клиникийн профессор Д.Тогтохдулам

2022.11.11 15 цагаас мэдээлэл хүргэх болно.