ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ БАГ АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

Эрүүл мэндийн манлайлал, нөөцийн удирдлага, тусламж үйлчилгээний чанар, ёс зүй харилцаа хандлагын чиглэлээр ажиллаж буй ЗӨВЛӨН ТУСЛАХ баг 11-р сарын 14-18-ны өдрүүдэд:

Гучин-Ус,

Богд,

Баруунбаян-Улаан,

Нарийнтээл,

Хайрхандулаан

зэрэг сумдын эрүүл мэндийн төвд ажиллалаа.