МАГАДЛАН  ИТГЭМЖЛЭЛИЙН ШИНЖЭЭЧИД ӨВӨРХАНГАЙ АЙМАГТ АЖИЛЛАЛАА.

2023 онд төр, хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 11 байгууллага магадлан итгэмжлэлийн үнэлгээг хийлгэх юм.  Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн магадлан  итгэмжлэлийн шинжээчдийн баг Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг, Баянгол сумын эрүүл мэндийн төв, “Энэрэл Хархорин” өрхийн эрүүл мэндийн төв, "Асрал Хайрхан" хувийн эмнэлэг, "Сэмжид хужирт" рашаан сувилал зэрэг нийт 5 байгууллагад ажиллалаа.  

Хархорин сумын Нэгдсэн эмнэлэг

Баянгол сумын эрүүл мэндийн төв

"Энэрэл Хархорин" өрхийн эрүүл мэндийн төв

Сэмжид Хужирт рашаан сувилал