БАТ-ӨЛЗИЙ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЖ, МЭРГЭЖИЛ АРГА ЗҮЙГЭЭР ХАНГАН АЖИЛЛАЖ БАЙНА

Сумын ЭМТ-үүдийн удирдлага, төлөвлөлт, зохион байгуулалт, зүрх судасны өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, хянах (МОН-ПЭН), тусламж үйлчилгээний чанар, хүртээмжид үнэлгээ хийж удирдлага мэргэжил арга зүйгээр хангах зорилгоор ЭМГ-ийн УТХ-ийн дарга болон мэргэжилтнүүд Бат-Өлзий сумын ЭМТ-д ажиллаж байна.