ЗООНОЗЫН ӨВЧИН СУДЛАЛЫН ТӨВӨӨС ТАРВАГАН ТАХЛЫН ГОЛОМТ БОЛОХ  НАРИЙНТЭЭЛ, ХАЙРХАНДУЛААН СУМДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАА

Эрүүл мэндийн сайдын “Тарваган тахал өвчний хяналт, сэргийлэлтийн арга хэмжээг эрчимжүүлэх тухай” 05 тоот албан даалгавар, Аймгийн Засаг даргын А/494 тоот захирамжийн дагуу тарваган тахлын байгалийн голомтот Нарийнтээл, Хайрхандулаан сумдын Онцгой комисс, Эрүүл мэндийн төвүүдийн эмч, ажилчдад сургалт зохион байгууллаа.