ТӨВИЙН БҮСИЙН АЙМГУУДЫН ДУНДАХ

Энэ оны 9 дүгээр сарын 1,2-ны өдрүүдэд "НЭГ ЭРҮҮЛ МЭНД- ЗООНОЗ" сэдэвт дадлага сургалт Архангай аймагт зохион байгуулагдлаа. Тус сургалтад Архангай, Хөвсгөл, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, Орхон, Төв, Дархан-Уул, Булган аймгуудын мэргэжилтнүүд хамрагдсан бөгөөд Өвөрхангай аймгаас Эрүүл мэндийн газар, Зоонозын өвчин судлалын төв, Мал эмнэлгийн газар, Байгаль орчин аялал жуулчлалын газрын 5 мэргэжилтэн хамрагдлаа.