Эрүүл мэндийн газраас Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх Ажил мэргэжлийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

Энэхүү уралдаан нь онолын мэдлэг, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил, харилцан сайн туршлага солилцох, сувилахуйн ур чадвараар гэсэн чиглэлүүдээр явагдаж байна.