Эрүүл мэндийн газраас Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх Ажил мэргэжлийн уралдааныг зохион байгуулж байна.

Эрүүл мэндийн газраас Сувилагч, эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийн мэдлэг ур чадварыг нэмэгдүүлэх Ажил мэргэжлийн уралдаан сувилахуйн ур чадварын уралдаанаар үргэлжилж байна.