АХМАДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ САР

"АХМАДЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙГ ДЭМЖИХ САР"

Жил бүрийн 10-р сарыг "Ахмадын эрүүл мэндийг дэмжих сар" болгон тэмдэглэн өнгөрүүлдэг.

Энэ онд БОЭТ-ийн Эрүүл мэндийг дэмжих төвтэй хамтран 10-р сарыг дуустал Арвайхээр сумын ахмад настнуудыг эрт илрүүлгийн үзлэг, шинжилгээ, оношилгоо, нарийн мэргэжлийн эмчийн үзлэг, нийгэм сэтгэл зүйн үнэлгээ, сэтгэл зүйн сургалтад хамруулан ажиллаж байна