ШИГДЭЭС, ХАРВАЛТЫН ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭХ БАГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОМИЛЛОО

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв нь харвалт шигдээсийн багийг шинэчлэн томилж дотор болон мэдрэлийн тасагт шигдээс, харвалтын нэгжийг ажиллуулж байна.

2023 оны хагас жилийн байдлаар харвалтын нэгж 10 удаа, шигдээсийн нэгж 7 удаа идэвхжиж амжилттай ажиллаж байна.