"Нарны дөш" Өрхийн эрүүл мэндийн төв "Эрт илрүүлж-Эрсдэлээс сэргийльe" өдөрлөг зохион байгуулж байна. Та тус өдөрлөгт амжиж хамрагдаж, эрүүл мэнддээ үнэтэй хувь нэмэр оруулаарай.