СУМ ӨРХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВҮҮДИЙН ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН НЭГЖҮҮДЭД ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖ, ХЭРЭГСЛҮҮДИЙГ ХҮЛЭЭЛГЭН ӨГЛӨӨ

Азийн хөгжлийн банк, Ядуурлыг бууруулах Японы сангийн буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй “Цар тахлын эсрэг шуурхай арга хэмжээ авах эрүүл мэндийн тогтолцооны чадавхыг бэхжүүлэх ” МОН-9218 төслийн хүрээнд нийлүүлэгдэж буй Вакцинжуулалтын цэгүүдийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх тоног төхөөрөмж, хэрэгслийг Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, сум, өрхийн эрүүл мэндийн дархлаажуулалтын 22 нэгжид хүлээлгэн өглөө.