ЯАРАЛТАЙ ТУСЛАМЖИЙН ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТИЙН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЖ БАЙНА

Хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, яаралтай тусламжийн чанар, хүртээмжийг сайжруулах, эмч эмнэлгийн мэргэжилтнүүдийг чадавхжуулах зорилгоор Эрүүл мэндийн газар, Ашид Буян ХХК хамтран зохион байгуулж байна.

Сургалтыг АУ-ны магистрант, Яаралтай тусламж, мэс заслын эмч, Түргэн тусламжийн амилуулах нийгэмлэгийн сургагч багш М.Ариунболд удирдан явуулж байна.

Сургалтад эрүүл мэндийн байгууллагуудын 70 гаруй эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн хамрагдаж байна.