Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

Хэлтсийн үндсэн чиг үрэг
Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон бодлогын зорилт, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хянах, мэдээлэх тасралтгүй үйл ажиллагаа болон төлөвлөсөн зорилтот түвшинд хүрсэн эсэхэд дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, эрүүл мэндийн салбарын мэдээ, мэдээлэлийг нэгтгэх, дүгнэх, мэдээ, мэдээлэлээр хангах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

  Утасны дугаар Өрөөний дугаар Майл хаяг
1

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтсийн дарга Я.Жаргал

  95051828, 89191996 302 19691969ja@gmail.com
2 Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн Д.Нэргүй 80458499 301 nek.donidninj@gmail.com
3 Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн статистикч их эмч Д.Нацагням 99668055 301 natsagnyam95@gmail.com
4 Статистик мэдээллийн ажилтан Р.Уранчимэг 88289809 301 uranchimeg_1117@yahoo.com