Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

Хэлтсийн үндсэн чиг үрэг
Эрүүл мэндийн байгууллагын үйл ажиллагаа болон бодлогын зорилт, тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн явцыг урьдчилан тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтийн дагуу хянах, мэдээлэх тасралтгүй үйл ажиллагаа болон төлөвлөсөн зорилтот түвшинд хүрсэн эсэхэд дүн шинжилгээ хийж үнэлгээ өгөх, эрүүл мэндийн салбарын мэдээ, мэдээлэлийг нэгтгэх, дүгнэх, мэдээ, мэдээлэлээр хангах чиг үүргийг гүйцэтгэнэ.

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс

1

Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ мэдээллийн хэлтэс Я.Жаргал

Утас:95051828 jargaltai88@yahoo.com
2 Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн Р.Төмөрбаатар Утас:89017480 rtumur21@gmail.com
3 Эрүүл мэндийн мэдээ мэдээллийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн статистикч их эмч Д.Нацагням Утас:99668055 natsagnyam95@gmail.com
4 Статистик мэдээллийн ажилтан Утас:85220087 uranchimeg_1117@yahoo.com