Удирдлага төлөвлөлтийн хэлтэс

Удирдлага төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтэс

1 Удирдлага төлөвлөлт, санхүүгийн хэлтсийн дарга Н.Оюунтуяа Утас:89810101 oyuntuyaemg@yahoo.com
2 Ахлах мэргэжилтэн Ж.Болзол Утас:99917149 boogii_0905@yahoo.com
3 Мэргэжилтэн Н.Төгс-Очир Утас:99881803 seky_0815@yahoo.com
4 Мэргэжилтэн П.Оюунбилэг Утас:99218284 bileg0517@gmail.com
5 Мэргэжилтэн Н.Амаржаргал Утас:99322502 amarjargal_0806@yahoo.com
6   Олон нийттэй харилцах ажилтан П.Цэнгэлбаяр Утас:88064631 tsengeleep@gmail.com