Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

Эмнэлгийн тусламжийн хэлтэс

1 Эмнэлгийн тусламжийн хэлтсийн дарга Ю.Ичинноров Утас:99038205 ichka_9799@yahoo.com
2 Мэргэжилтэн Э.Дуламсүрэн Утас:94771868 duyaduya916@gmail.com
3 Мэргэжилтэн Ө.Баярдулам Утас:80988260 bayardulam2017@gmail.com
4 Мэргэжилтэн С.Энхцэцэг Утас:99049154 enkhtsetseg8282@gmail.com
5 Мэргэжилтэн Н.Дэжидням Утас:88511003 fwdejidnyam@gmail.com
6 Мэргэжилтэн М.Ганцэцэг Утас:99518240 gagiganaa@gmail.com