Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтэс

1 Нийгмийн эрүүл мэндийн хэлтсийн дарга М.Золзаяа Утас:88108948 mzolka82@gmail.com
2 Ахлах мэргэжилтэн С.Дуламсүрэн Утас:99028329 duya0101@yahoo.com
3   Мэргэжилтэн Ц.Эрхномуун Утас:88086231 nok_ts@yahoo.com
4 Мэргэжилтэн Ц.Рэгзэдмаа Утас:90166929 regzedmaa0214@gmail.com
5

Мэргэжилтэн Ц.Сонинбаяр Утас:88011900 sonints@gmail.com
6 Мэргэжилтэн Б.Оюунчимэг Утас:88689110 oyunchimeg1998@gmail.com
7

Мэргэжилтэн Н.Отгонбаяр Утас:99930515  
8 Мэдээллийн ажилтан Утас:88715577 bdolzoo68@gmail.com