Ковид-19!!! Амны хаалт зүүж, хүн хоорондын 1,5-2 метрийн зай бариарай.

Ковид-19!!! Амны хаалт зүүж, хүн хоорондын 1,5-2 метрийн зай бариарай.