Томуугийн үндэсний VIII-дугаар зөвлөгөөн 12 сарын 17-ны өдөр цахимаар зохион байгуулагдаж байна.

Томуугийн үндэсний VIII-дугаар зөвлөгөөнд ЭМГ-ын дарга Д. Шивааннүрдэв,  НЭМХ-ийн дарга М.Золзаяа, Аймгийн Онцгой байдлын газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн төлөөлөл 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй оролцож байна.