БОЭТ, ХАРХОРИН СУМЫН НЭГДСЭН ЭМНЭЛЭГТ ХАЛДВАРГҮЙЖҮҮЛЭГЧ ХААЛГА СУУРИЛУУЛАН, АШИГЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ.

Бүсийн оношилгоо эмчилгээний төв, Хархорин нэгдсэн эмнэлгийн  амбулаторийн хэсэгт  /COVID-19/ цар тахлын халдвар, бусад халдвараас ажлын байр, ажилтан, албан хаагч, үйлчлүүлэгчийг хамгаалах, урьдчилан сэргийлэх зорилгоор халдваргүйжүүлэх хаалга суурилуулан ашиглаж эхэллээ.

БОЭТ-ийн яаралтай тусламж

Хархорин сумын нэгдсэн эмнэлгийн амбулатори