Орон нутагт хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний хүргэлтийн үйлчилгээнд өгөх зөвлөмж