card
Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Өвөрхангай БОЭТөв доорхи сул ажлын байранд өргөдөл хүлээж авч байна.

Дэлгэрэнгүй
БОЭТ ажлын байрны зар

БОЭТ ажлын байрны зар

Эрүүл мэндийн даатгалын эмч авна.

Дэлгэрэнгүй
Хүний их эмчийн дараах ажлын байранд урьж байна.

Хүний их эмчийн дараах ажлын байранд урьж байна.

Хүний их эмчийн дараах ажлын байранд урьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх