card
2021 оны сургалтын төлөвлөгөө 2020 оны алдартнууд

2021 оны сургалтын төлөвлөгөө 2020 оны алдартнууд

2021 оны сургалтын төлөвлөгөө 2020 оны алдартнууд

Дэлгэрэнгүй
Сургалт

Сургалт

Насанд хүрэгчид болон хүүхдийг үнэлэх, эрэмбэлэн ангилах, амилуулах суурь тусламж үзүүлэх сургалт зохион байгуулагдлаа.

Дэлгэрэнгүй
Сургалт

Сургалт

Гадаад сургалт

Дэлгэрэнгүй

Хүсэлт илгээх